Dünya’nın Akışını Değiştiren Olaylar

1) Tekerleğin İcadı

Dünya’nın Akışını Değiştiren Olaylar

Dünya 5 milyar yılı aşkın bize ev sahipliği yapmaktadır. Ve günümüze gelinceye kadar milyonlarca olaya şahitlik etmiştir. Bu makalemizde Dünya’nın Akışını Değiştiren Olayları sizin için sıraladık;

1) Tekerleğin İcadı

Tekerlek, ateş gibi insanlığın en önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Tekerleğin ne zaman icat edildiği yada kim tarafından icat edildiği tam olarak bilinmesede en eski tekerlek kalıntıları M.Ö. 3000 yıllarında olduğu ve bu bilgide Amerikalı arkeolog Speiser, Gawra’da yapılan kazılarda rastlamıştır. Buna benzer bir olaysa İngiliz arkeolog olan Woolley, Ur’da M.Ö. 2950 yıllarından kalan mezardan, tekerlek kalıntıları çıkarmıştır.

2) Yazının İcadı

Yazı, konuşma dışında düşünce, duygu vs isteklerini anlatabildikleri belli işaretler ve işaret sistemlerinden meydana gelmiş ifade vasıtasıdır. Yazı, insanların en önemli buluşlarındandır. Yazının icadı, tek kişi tarafından ve kısa bir zamanda oluşmamıştır. Yazı insanoğlunun ortak eseri olmaksızın eski yıllardan günümüze sürekli değişerek gelmiş ve bugün ki haline bürünmüştür.

Not: Çin alfabesi, bugün dünyanın en zor ve oranla en ilk yazısı niteliğindedir.

3-) Maraton Savaşı

Maraton Savaşı, aslında Maraton Muharebesi olarak bilinmektedir. Yunanistan’a 1. Pers saldırısı sırasında M.Ö. 490 yılında olmuştur ve bu saldırı Yunan savaş taktikleri üzerinde büyük bir değişim yaşanmıştır. Bu savaşların amacı düşmanı yok etmek değil, kazanan tarafın amacı bu yolla istediklerini elde etmekti. Maraton Muharebesi sonucunda Yunanlılar Pers saldırısını geri tepmiş ve Antik Yunan kültürünün, felsefesinin günümüze kadar ulaşmasını sağlamışlardır.

4) Magna Carta

Magna Cartra, Kralların yetkilerini ilk kez kısıtlamış ve günümüzde anayasal sistemin temelini oluşturan belgedir. Magna Carta, 1215 senesinde Kral John tarafından İngiliz halkı ile Kral hak ve hukuku ayıran ilk siyasi belgedir.

5) Rönesans

Rönesans, yaşamını bitirmiş bir kişinin yeniden hayata döndüğü anlamına gelmektedir.  Orta çağ ve Reformasyon arasında tarihi dönem olarak bilinir. 16.yy da rönesans İtalya’dan Fransa’ya geçmiştir. Rönesans dini terim olarak kullanılmıştır.

6) Reform

Reform, Kelime anlamı yenilik olan veya ıslahat anlamına gelir. 16. yy ilerledikçe olumsuzlaşan dini şartlar ve kilisenin haksızlıklarına karşı Rönesans’ın etkisiyle Almanya’da başlatılan kiliseleri dini açıdan değişiklik yapmaya zorlayan etkendir.

7) Fransız Devrimi

Fransız Devrimi yada Fransız İhtilali olarak adlandırılır. Fransa’daki kesinlik olan monarşinin yıkılıp, devamına cumhuriyetin kurulmasına ve Roma Katolik Kilisenin ciddi reformlara gitmeye zorlanmasıdır. Fransız İhtilali, 1787 tüm Fransa’ya yayılan, 1789’da zirve noktasında olup 1799 yılında ise son bulan bir hareketlenme olmuştur.

8) Telefon İcadı

Telefonun asıl bulan Graham Bell’in telefon tarihinin temelini atan ilk cümleleri şunlar olmuştur; “Mr. Watson come here I want to see you” yani Bay Watson, buraya gelin, sizi görmek istiyorum. demiştir. İlk olarak bulmuş olduğu telefonun patentini 7 Mart 1876 senesinde almıştır. Ve telefon iletişimin temeli olmuştur, günümüz yakınlıklarına yön vermiştir.

9) Elektriğin İcadı

Elektriğin icadı, Hollandalı fizikçi Pieter van Musschenbroker, ilk elektrik kondansatörü olan “Leyden Jar” ı icat etti. İlk olarak M.Ö. 600’da Miletuslu Thales, kehribarın birbirine sürtünmesiyle elektriklenme olayını buldu. 1600 yıllarında İngiliz bilim adamı William Gilbert, önce “amber” kelimesinden “elektrik” terimini türetti. Eskiden çoğu şehir ve kasabalar, güç elde etmek için su çarklarını (birincil mekanik enerji kaynağı)  enerji elde etmek için şelalelerin yanına kuruldu.

10) 1. Dünya Savaşı

1. Dünya Savaşı, 28 Temmuz 1914 yılında başlayıp 11 Kasım 1918 biten savaş Avrupa kaynaklı küresel savaştır. O zamanların güçlü devletleri 2’ye ayrılarak savaşta yer almışlardır bunlar; İttifak Devletleri ve İtilaf Devletleri‘dir.

1. Dünya Savaşına toplamda 65.038.810 askerin katıldığı ve bu savaş sonucunda ise 8.556.315 ölü, 21.219.452 yaralı ve 7.750.954 kayıp veya esir olmuştur.

11) Osmanlı Devleti’nin Düşmesi Türkiye Cumhuriyeti’nin Kuruluşu

Osmanlı Devleti, 624 yıl hüküm sürmüş ve 36 padişah tarafından yönetilmiştir. Lozan Antlaşması sonucunda Türkiye Cumhuriyetinin Kuruluşuna yol açmıştır. Bu olaya devlet tarafından bakıldığı zaman 23 Ekim 1923 tarihi Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu Osmanlının bittiğini simgeler.

Yazı: Taner SÜRGÜÇ

Dünya’nın Akışını Değiştiren Olaylar içeriği, 01 Mart 2019 tarihinde Gaziantep.com sitesinin Keşfet bölümüne eklenmiştir.

DEĞERLENDİRME 3.0

İçeriği Nasıl Buldunuz?

Captcha